logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Triển khai sử dụng mạng di động Gmobile trong Công an tỉnh BR-VT


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai sử dụng mạng viễn thông di động Gmobile trong lực lượng công an nhân dân, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu Gtel Mobile tổ chức hội nghị triển khai sử dụng mạng viễn thông này trong Công an tỉnh. Đây là một nhà mạng viễn thông thuộc Bộ Công an.

09-05-2024 20:07:00Sao chép link305
BÌNH LUẬN