logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tích cực triển khai phòng, chống khai thác IUU


Quyết tâm cùng cả nước gỡ "Thẻ vàng"của EC, thời gian qua, tỉnh BR-VT đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Riêng lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, kiểm soát góp phần giúp ngư dân thay đổi nhận thức, hành động trong việc tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. 

18-05-2024 13:53:00Sao chép link161
BÌNH LUẬN