logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Công nghệ và đời sống 16/5/2024 | Truyền thanh thông minh, giải pháp chuyển đổi số cho hoạt động thông tin cơ sở

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ​chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số​, trong đó xác định nền móng để phát triển kinh tế số là chuyển đổi số các doanh nghiệp truyền thống ​thành doanh nghiệp số​. ​

Tại ​t​ỉnh BR-VT, đã có nhiều doanh nghiệp chủ động số hóa quy ​trình sản xuất​. ​Tuy nhiên, vẫn còn không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa cần thêm sự trợ lực của nhà nước​. Gần đây, Sở TT-TT đã có thông báo về việc hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy chuy​ển đ​ổi số trên địa bàn tỉnh.

16-05-2024 20:23:00Sao chép link2630
BÌNH LUẬN