logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Giai đoạn 2018-2023 các sáng kiến của PV GAS làm lợi cho đơn vị gần 2.800 tỷ đồng

Trong 5 năm 2018-2023, Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS đã có 493 sáng kiến cấp đơn vị, 116 sáng kiến cấp Tổng công ty, 29 sáng kiến cấp Tập đoàn. 
Các sáng kiến được công nhận, áp dụng vào thực tế với tổng giá trị làm lợi 2.764,5 tỷ đồng, qua đó được Tập đoàn/Công đoàn dầu khí Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào lao động sáng tạo dẫn đầu ngành dầu khí Việt Nam.

29-11-2023 09:35:00Sao chép link129
BÌNH LUẬN
Ngày mới