logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Đô thị và phát triển 13/4/2024 | Nâng tầm đô thị ven biển

Theo đánh giá, các đô thị biển của tỉnh BR-VT có ưu thế về phát triển kinh tế biển với các ngành dầu khí, công nghiệp, hải sản và lợi thế du lịch biển, đảo. Tuy nhiên, thực tế các đô thị biển Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay chưa phát triển xứng tầm. Do đó, quy hoạch đô thị biển phải được phát triển bền vững, hiệu quả và có dấu ấn riêng là yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra tại Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt.

13-04-2024 17:58:00Sao chép link176
BÌNH LUẬN
Đô thị và Phát triển