logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Phường 2, TP. Vũng Tàu triển khai mô hình công dân số


UBND phường 2, TP. Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị thực hiện mô hình “Công dân số”. Tham dự hội nghị có 120 cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn phường.
Triển khai mô hình này, phường 2 phấn đấu đến hết năm 2024, có 97% người dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, 70% người dân được cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt định danh điện từ mức 1, mức 2; 50% người dân từ tuổi trưởng thành được đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến; 40% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

24-03-2024 14:38:00Sao chép link2364
BÌNH LUẬN
Chuyển đổi số