logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 tại các địa phương
25-11-2023 00:02:00Sao chép link55
BÌNH LUẬN
Quốc phòng toàn dân