logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Logistics - Động lực kinh tế mới của BR-VT | Bài 2: Định hướng tương lai

Logistics là công cụ để gắn kết giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa hàng hóa và sử dụng. Vì vậy, khi của nền kinh tế phát triển, thì dịch vụ logistics cũng phải phát triển tương ứng.

Theo dự ước của tỉnh BR-VT, giai đoạn từ nay đến năm 2050, khối lượng hàng hóa cần vận tải sẽ tăng trưởng mạnh. 

Cụ thể, năm 2025, khối lượng hàng hóa cần vận chuyển ước khoảng  278 triệu tấn, trong đó lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ là 79 triệu tấn, qua cảng Cái Mép - Thị Vải là 165 triệu tấn. 

02-11-2023 18:09:00Sao chép link239
BÌNH LUẬN
Đồng hành cùng nhà đầu tư