logo
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập.
Đồng hành cùng nhà đầu tư 18/4/2024 | Chủ động nguồn nhân lực thực hiện Quy hoạch tỉnh | Kỳ 3: Ngành công nghiệp xây dựng đội ngũ lao động lành nghề

Nhân lực là nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngành công nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, chất lượng cao.

18-04-2024 17:30:02Sao chép link309
BÌNH LUẬN
Đồng hành cùng nhà đầu tư
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 16/5/2024 | Khi trường đào tạo bắt tay doanh nghiệp
ic_calendar16/05/2024
269
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 9/5/2024 | Để Châu Đức trở thành vùng công nghiệp tập trung lớn nhất tỉnh
ic_calendar09/05/2024
1040
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 2/5/2024 | Cùng ngành điện tiết kiệm điện
ic_calendar02/05/2024
307
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 25/4/2024 | Chủ động nguồn nhân lực thực hiện Quy hoạch tỉnh | Kỳ 4: Ngành dịch vụ cần nhân lực 4.0
ic_calendar25/04/2024
287
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 18/4/2024 | Chủ động nguồn nhân lực thực hiện Quy hoạch tỉnh | Kỳ 3: Ngành công nghiệp xây dựng đội ngũ lao động lành nghề
ic_calendar18/04/2024
310
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 11/4/2024 | Chủ động nguồn nhân lực thực hiện Quy hoạch tỉnh | Kỳ 2: Cơ hội việc làm từ ngành Cảng biển - Logistics
ic_calendar11/04/2024
282
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 4/4/2024 | Chủ động nguồn nhân lực thực hiện Quy hoạch tỉnh | Kỳ 1: Ngành Du lịch nâng tầm chất lượng lao động
ic_calendar04/04/2024
4779
img-card
Chủ động nguồn nhân lực thực hiện Quy hoạch tỉnh | Kỳ 1: Ngành Du lịch nâng tầm chất lượng lao động
ic_calendar04/04/2024
136
img-card
Nhiều ngành kinh tế quý 1 chuyển biến tích cực
ic_calendar04/04/2024
150
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 28/3/2024 | Thu hút dòng vốn đầu tư | Bài 2: Kiên trì lựa chọn dự án
ic_calendar28/03/2024
243
img-card
Đồng hành cùng nhà đầu tư 21/3/2024 | Thu hút dòng vốn đầu tư | Bài 1: Điểm dừng chân của các dự án “khủng”
ic_calendar21/03/2024
259
img-card
Tỉnh BR-VT ban hành danh mục 91 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2024-2030
ic_calendar21/03/2024
99