Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nội dung ôn tập và thời gian, địa điểm phỏng vấn, thực hành xét tuyển viên chức năm 2017

.